Aktuality a stanoviska

Zde najdete aktuální reakce APZŠ na současné dění.

PF 2017

přidáno: 13. 12. 2016 3:43, autor: Mgr. Anna Šnýdl Doubková


Pozvánka na konferenci Společné vzdělávání - zkušenosti a pohledy z praxe

přidáno: 30. 9. 2016 12:07, autor: Mgr. Anna Šnýdl Doubková   [ aktualizováno 30. 9. 2016 12:20 ]

Vážení učitelé,

zveme Vás na 4. celostátní konferenci věnovanou pedagogům základních škol:

 


2. listopadu 2016, Praha

Paspův sál, budova pivovaru Staropramen, Nádražní 84

Na konferenci se dozvíte praktické rady k práci se žáky se speciálním vzdělávacími potřebami a jak přistupovat ke komunikaci se všemi zúčastněnými stranami (žáci – rodiče – učitelé – poradenská zařízení).

Program této celostátní konference je sestavený tak, aby Vás podpořil v náročné práci. Nezbytně nutná teorie bude propojená s praxí. Vyslechnete přednášky, vznesete své dotazy a vyměníte si zkušenosti s kolegy z ostatních škol.

Program:

  • Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek: Společné vzdělávání - principy a východiska
  • Mgr. Helena Kumperová: Výuka žáků s poruchami autistického spektra
  • Mgr. Marika Kropíková: Žáci s ADHD a ADD – Jak s nimi pracovat?
  • Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek: Nadaný a mimořádně nadaný žák a společné vzdělávání
  • Mgr. Marika Kropíková: Součinnost a komunikace mezi školou, rodiči a školským poradenským zařízením
  • Mgr. Šárka Glösslová: Žáci s LMP - Jak s nimi pracovat?

Všichni přednášející jsou certifikovanými implementátory společného vzdělávání a specialisty ve svém oboru.

Konference je akreditovaná u MŠMT. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování.

Kromě skvělého programu se můžete těšit i na nevšední kulinářský zážitek z občerstvení, které pro Vás připraví společnost F&B Catering.

Partnerem konference je Asociace pedagogů základního školství ČR.

Kapacita konference je omezená. Doporučujeme přihlásit se co nejdříve.

Více informací o konferenci

Přihlašovací formulář

 

Přání do nového školního roku 2016/2017

přidáno: 1. 9. 2016 4:59, autor: Mgr. Anna Šnýdl Doubková

Republiková rada APZŠ přeje všem kolegům pedagogickým pracovníkům

úspěšný start do nového školního roku 2016/2017!

Přejeme vám také mnoho úspěchů, příjemných zážitků a dobrých pocitů z pedagogických aktivit. Mnoho zdraví a dobré nálady a velkou dávku pedagogického optimismu!Rizikové chování dětí a mládeže - celostátní konference pro pedagogy ZŠ

přidáno: 16. 2. 2016 10:46, autor: Mgr. Anna Šnýdl Doubková   [ aktualizováno 17. 2. 2016 11:58 ]

Rizikové chování dětí a mládeže - celostátní konference pro pedagogy ZŠ

Praha, 29. dubna 2016

Agresivní a rizikové chování dětí a mládeže je v posledních letech (nejen) na českých školách stále častějším jevem. Alarmující je, že má rostoucí tendenci. Učitelé se mnohem častěji dostávají do těžkých situací při řešení problémů souvisejících s těmito sociálně patologickými jevy.

Víme, proč tomu tak je? Jaké jsou příčiny? Příčin je nespočet a v mnoha případech jsou důsledkem výchovy v rodinách. Jaká jsou fakta a mýty o příčinách nárůstu agrese na školách? A jak si s tím můžeme poradit?

Přijďte si poslechnout názory odborníků a diskutovat
na celostátní konferenci, na kterou Vás srdečně zveme:


konference je určena pedagogům základních škol

29. dubna 2016, Praha

Paspův sál, budova Pivovaru Staropramen
Nádražní 84, Praha 5

Konference je realizována ve spolupráci
s Asociací pedagogů základního školství ČR.

Konference je akreditovaná u MŠMT.

Budeme se zabývat problematikou vzrůstajícího rizikového chování dětí a mládeže, příčinám vzniku rizikového chování a agresivity u dětí školního věku, problémům spojeným s týráním dětí, extremistickým chováním a kyberšikanou.

Cílem konference je předat Vám aktuální informace, nabídnout ověřené a doporučované postupy, které Vám pomohou při řešení rizikového chování ve školním prostředí.

Uslyšíte řadu příkladů z praxe a budete mít příležitost diskutovat.

Přednášející:
Mgr. Marika Kropíková, PhDr. Jan Svoboda, Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek, Mgr. Dana Forýtková, Mgr. Karel Opravil


Účastnický poplatek: 1.500 Kč za osobu
Cena je konečná a zahrnuje občerstvení a materiály pro účastníky.

Podrobné informace o programu a obsahu konference si můžete přečíst a stáhnout zde.


Přihláška na konferenci

PF 2016

přidáno: 16. 2. 2016 10:42, autor: Mgr. Anna Šnýdl Doubková


Přání do školního roku 2015/2016

přidáno: 31. 8. 2015 11:05, autor: Mgr. Anna Šnýdl Doubková

Členové republikové rady APZŠ ČR přejí všem pedagogům úspěšný start nového školního roku s velkou dávkou pedagogického optimismu.


FreeDigitalPhotos.net

PF 2015

přidáno: 18. 12. 2014 6:57, autor: Mgr. Anna Šnýdl Doubková


Mezinárodní den gramotnosti

přidáno: 8. 9. 2014 8:32, autor: Mgr. Anna Šnýdl Doubková

Dnes slavíme mezinárodní den gramotnosti, abychom si připomněli, jak důležité je pro nás v dnešní době čtení, psaní, počítání. Gramotnost je jedním ze základních stavebních kamenů inteligence národa a jedná se o velice důležité aspekty našeho života.

Děti a mládež jsou stále vzdělanější než jejich rodiče, což platí zejména pro dívky. Za posledních dvacet let se gramotnost zvýšila o 4% u chlapců a 8% u dívek, často díky zrušení školních poplatků a všestranné podpoře od vlád, místních i mezinárodních organizací. Ačkoliv dívky rychle dohánějí chlapce (a v některých zemích je dokonce lehce předhánějí), stále tvoří ženy a dívky celé dvě třetiny všech negramotných. Největší nerovnost existuje v jižní Asii, kde 73% mužů umí číst a psát, zatímco u žen je to jen 51%.

Další informace můžete najít ZDE.

A je tu nový školní rok!

přidáno: 31. 8. 2014 8:44, autor: Mgr. Anna Šnýdl Doubková

 
Zase jsme na prahu nového školního roku a žáci i učitelé plni očekávání se vracejí zpět do školy. A proto republiková rada APZŠ přeje všem pedagogům

pohodový vstup do nového školního roku 2014/2015.

Doufáme, že pro vás bude tento rok příjemný a plný pozitivních zážitků. Přejeme vám mnoho elánu a pedagogického optimismu! (:


Mgr. Jaroslav Štercl
předseda APZŠ ČR

 

freedigitalphotos.net

Soutěž Zelené podnikání 2013/2014

přidáno: 24. 3. 2014 2:12, autor: Anna Doubková ml.

Přihlašte se se žáky do soutěže Zelené podnikání, jejímž cílem je seznámit žáky základních škol s finanční, ekonomickou a ekologickou problematikou v souvislosti s podnikáním a udržitelným rozvojem společnosti.

Více informací najdete na stránkách vcele.eu.

Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech

1-10 of 27