Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2011 - 2015

přidáno: 1. 12. 2011 12:38, autor: Anna Doubková ml.
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2011 - 2015“ pro oblast regionálního školství představuje významný nástroj formování vzdělávací soustavy. Uvádí základní směry a cíle dalšího vývoje, stanoví opatření na úrovni státu na dobu nejméně čtyř let s cílem sjednotit vzdělávací politiku 14 krajů a státu. Základním principem Dlouhodobého záměru ČR pro následující období je zvýšit kvalitu a efektivitu ve vzdělávání, a tím také konkurenceschopnost naší republiky v mezinárodním porovnání.
 
ĉ
Anna Doubková ml.,
1. 12. 2011 12:48
ĉ
Anna Doubková ml.,
1. 12. 2011 12:47
ĉ
Anna Doubková ml.,
1. 12. 2011 12:45
ĉ
Anna Doubková ml.,
1. 12. 2011 12:40
ĉ
Anna Doubková ml.,
1. 12. 2011 12:40
ĉ
Anna Doubková ml.,
1. 12. 2011 12:40
ĉ
Anna Doubková ml.,
1. 12. 2011 13:06
Comments