Pozvánka na konferenci Společné vzdělávání - zkušenosti a pohledy z praxe

přidáno: 30. 9. 2016 12:07, autor: Mgr. Anna Šnýdl Doubková   [ aktualizováno 30. 9. 2016 12:20 ]
Vážení učitelé,

zveme Vás na 4. celostátní konferenci věnovanou pedagogům základních škol:

 


2. listopadu 2016, Praha

Paspův sál, budova pivovaru Staropramen, Nádražní 84

Na konferenci se dozvíte praktické rady k práci se žáky se speciálním vzdělávacími potřebami a jak přistupovat ke komunikaci se všemi zúčastněnými stranami (žáci – rodiče – učitelé – poradenská zařízení).

Program této celostátní konference je sestavený tak, aby Vás podpořil v náročné práci. Nezbytně nutná teorie bude propojená s praxí. Vyslechnete přednášky, vznesete své dotazy a vyměníte si zkušenosti s kolegy z ostatních škol.

Program:

  • Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek: Společné vzdělávání - principy a východiska
  • Mgr. Helena Kumperová: Výuka žáků s poruchami autistického spektra
  • Mgr. Marika Kropíková: Žáci s ADHD a ADD – Jak s nimi pracovat?
  • Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek: Nadaný a mimořádně nadaný žák a společné vzdělávání
  • Mgr. Marika Kropíková: Součinnost a komunikace mezi školou, rodiči a školským poradenským zařízením
  • Mgr. Šárka Glösslová: Žáci s LMP - Jak s nimi pracovat?

Všichni přednášející jsou certifikovanými implementátory společného vzdělávání a specialisty ve svém oboru.

Konference je akreditovaná u MŠMT. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování.

Kromě skvělého programu se můžete těšit i na nevšední kulinářský zážitek z občerstvení, které pro Vás připraví společnost F&B Catering.

Partnerem konference je Asociace pedagogů základního školství ČR.

Kapacita konference je omezená. Doporučujeme přihlásit se co nejdříve.

Více informací o konferenci

Přihlašovací formulář

 

Comments