Rizikové chování dětí a mládeže - celostátní konference pro pedagogy ZŠ

přidáno: 16. 2. 2016 10:46, autor: Mgr. Anna Šnýdl Doubková   [ aktualizováno 17. 2. 2016 11:58 ]

Rizikové chování dětí a mládeže - celostátní konference pro pedagogy ZŠ

Praha, 29. dubna 2016

Agresivní a rizikové chování dětí a mládeže je v posledních letech (nejen) na českých školách stále častějším jevem. Alarmující je, že má rostoucí tendenci. Učitelé se mnohem častěji dostávají do těžkých situací při řešení problémů souvisejících s těmito sociálně patologickými jevy.

Víme, proč tomu tak je? Jaké jsou příčiny? Příčin je nespočet a v mnoha případech jsou důsledkem výchovy v rodinách. Jaká jsou fakta a mýty o příčinách nárůstu agrese na školách? A jak si s tím můžeme poradit?

Přijďte si poslechnout názory odborníků a diskutovat
na celostátní konferenci, na kterou Vás srdečně zveme:


konference je určena pedagogům základních škol

29. dubna 2016, Praha

Paspův sál, budova Pivovaru Staropramen
Nádražní 84, Praha 5

Konference je realizována ve spolupráci
s Asociací pedagogů základního školství ČR.

Konference je akreditovaná u MŠMT.

Budeme se zabývat problematikou vzrůstajícího rizikového chování dětí a mládeže, příčinám vzniku rizikového chování a agresivity u dětí školního věku, problémům spojeným s týráním dětí, extremistickým chováním a kyberšikanou.

Cílem konference je předat Vám aktuální informace, nabídnout ověřené a doporučované postupy, které Vám pomohou při řešení rizikového chování ve školním prostředí.

Uslyšíte řadu příkladů z praxe a budete mít příležitost diskutovat.

Přednášející:
Mgr. Marika Kropíková, PhDr. Jan Svoboda, Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek, Mgr. Dana Forýtková, Mgr. Karel Opravil


Účastnický poplatek: 1.500 Kč za osobu
Cena je konečná a zahrnuje občerstvení a materiály pro účastníky.

Podrobné informace o programu a obsahu konference si můžete přečíst a stáhnout zde.


Přihláška na konferenci

Comments