Stanovisko Republikové rady APZŠ ČR k Závěrečné zprávě NERVu – kapitola III – Vzdělanost, oblast kvalifikačního studia pedagogických pracovníků – učitelů základních škol.

přidáno: 7. 6. 2011 6:59, autor: Viktor Vojtko
Republiková rada APZŠ vyslovuje nesouhlas s konstatováním NERVu v oblasti dosahování kvalifikačního studia pedagogických pracovníků pro základní školy, které je prezentováno v Závěrečné zprávě podskupin NERV pro konkurenceschopnost a podporu podnikání – verze k diskuzi na workshopu dne 28.2.2011.

Republiková rada APZŠ tyto úvahy považuje za nekoncepční a trvá na kvalifikovaném magisterském studijním programu pro učitele připravující se na výkon pedagogické profese v základních školách. V dlouhodobém záměru pregraduální přípravy je nutné posilovat pedagogicko – psychologickou přípravu učitelů a přípravu pro nástup do vlastního profesního stavu ve školách. Není proto možné jít cestou zkracování délky vysokoškolské přípravy.


V Praze dne 14. března 2011
Comments