Výzva Asociace pedagogů základního vzdělávání k současné situaci v rezortu školství

přidáno: 21. 7. 2011 5:41, autor: Anna Doubková ml.   [ aktualizováno 21. 7. 2011 5:43 ]

Pedagogové sdružení v APZŠ sledují s obavami poslední vývoj v českém školství a obracejí se na vládu a parlament České republiky, MŠMT, pedagogické odborníky i rodiče s těmito požadavky:

 
  1. Žádáme okamžité zastavení prací na jednotlivých, koncepčně nepropojených záměrech (zvl. testování žáků v 5. a 9. ročníku, standardy či obsahy vzdělávání).
  2. Vyzýváme Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby splnilo svou zákonnou povinnost, vyplývající z § 3, odst. 1 školského zákona, a zpracovalo Národní program vzdělávání.
  3. Požadujeme, aby návrh tohoto programu byl v souladu se školským zákonem předložen k projednání dotčeným odborníkům a následně po projednání vládou předložen Parlamentu ke schválení.
  4. Požadujeme, aby se každý nově jmenovaný ministr školství řídil tímto Národním programem vzdělávání tak, aby ve školském rezortu nedocházelo k nesystémovým opatřením, která na sebe nenavazují.
  5.  

 

V Praze dne 10. června 2011

 

 

                                                                                              Republiková rada APZŠ ČR
Comments