O nás

Asociace pedagogů základního školství České republiky (APZŠ ČR) je nezávislá, demokratická, profesně zájmová organizace, která sdružuje pedagogické pracovníky z oblasti základního školství. Jejím posláním je umožnit pedagogům z praxe ovlivňovat školskou politiku státu, krajů a obcí, vyjadřovat se ke všem odborným problémům své profese, výchovy a vzdělávání, organizovat akce zaměřené na jejich odborný růst v procesu dalšího vzdělávání.

Asociace pedagogů základního školství České republiky je samostatným právním subjektem. IZO: 571270.

Statutární orgán tvoří: předseda, tři místopředsedové a hospodář.

Sídlem je Základní škola Praha 6, Pod Marjánkou 1900/2, 169 00 Praha 6.