O nás‎ > ‎

Sněmy

Sněm je nejvyšším orgánem APZŠ, svolává jej Republiková rada nejméně jednou za 2 roky. Volí Republikovou radu APZŠ a revizní komisi na dobu 2 let. Schvaluje stanovy a dokumenty pro činnost APZŠ. Vymezuje pravomoci Republikové rady a dalších orgánů APZŠ. V případě potřeby může zřizovat pracovní supiny (tematické, předmětové a jiné). Rozhoduje o členství APZŠ v širších seskupeních asociací. Stanoví výši členských příspěvků a jejich použití.

Zde jsou pro informaci k nahlédnutí Sněmy konané v minulých obdobích.

Programové záměry

Sněmy v historii APZŠ
Podřízené stránky (2): Programové záměry Sněmy v historii APZŠ