Vzdělávání‎ > ‎

Autoevaluace školy

Obsah akce - podrobný přehled témat výuky

Obsahem semináře je problematika vlastního hodnocení práce školy: jakými formami a metodami lze toto sebehodnocení provádět, přičemž účastníci budou seznámeni s praktickými příklady, jak sestavit dotazník pro rodiče nebo učitele, jak organizovat zadávání školních testů, jak vše promítnout do výroční zprávy apod. Celá problematika bude navázána i na systém externího hodnocení a na tvorbu školního vzdělávacího programu a bude také zasazena do kontextu některých zahraničních zkušeností. Účastníci budou také seznámeni se záměry MŠMT zavést komplexní evaluační program a systém hodnocení práce škol formou celostátních testů.

Vzdělávací cíl

Zdokonalit účastníky v metodách a formách, kterých lze použít při sebehodnocení školy hodnocení, motivovat je k zavedení autoevaluačního systému ve škole a poskytnout jim některé návody a inspiraci pro tvorbu vlastních evaluačních nástrojů.

Hodinová dotace

8 hodin

Lektor

Mgr. Jaroslav Štercl, Mgr.Jitka Jarníková

Odborný garant

APZŠ ČR

Předpokládaný počet účastníků

20 - 30, zejména ředitelů základních kol a jejich zástupců

Účastnický poplatek

700,- Kč
Comments