Vzdělávání‎ > ‎

Cizinci na českých školách

Obsah akce - podrobný přehled témat výuky

Obsahem semináře je nabídka učitelům podívat se na vzdělávání cizinců na našich školách z jiného úhlu pohledu. Poskytuje možnost pracovat s dítětem - cizincem na základě různých přístupů, postupů a možností z hlediska legislativy. Účastníci se dovídají, jaké možnosti v této oblasti poskytuje stát, škola a samotný učitel. Účastníci získávají praktickou dovednost při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro žáka s cizí státní příslušností, ale i možnosti při "vzdělávaní" zákonných zástupců dítěte, které vedou k lepší a rychlejší adaptabilitě cizinců v českém prostředí.

Vzdělávací cíl

Zvládnout vytvářet individuální vzdělávací plán pro žáka s cizí státní příslušností, seznámit se s různými možnostmi "pomoci" při začleňování cizinců do české společnosti.

Hodinová dotace

6 hodin

Lektor

Mgr. Jana Wodwudová

Odborný garant

Mgr. Miluše Novotná

Předpokládaný počet účastníků

25 - 30, učitelů l. a 2. stupně ZŠ

Účastnický poplatek

600,-Kč
Comments