Vzdělávání‎ > ‎

Dopravní výchova ve školním vzdělávacím programu

Obsah akce - podrobný přehled témat výuky

Seminář nabízí pohled na postavení Dopravní výchovy v současných učebních osnovách vzdělávacích programů a ukáže možnost zařazení tématu do nově vytvářených školních vzdělávacích programů podle RVP ZV. Účastníci získají dovednost zpracovat projekt zaměřený na dopravní výchovu ve škole, jak využít a zahrnout toto téma do volnočasových aktivit školy.

Vzdělávací cíl

Cílem semináře je zlepšení metodických a didaktických dovedností účastníků, zvýšení jejich motivace hledat iniciativně nové formy a metody práce s žáky, poskytnout jim praktické návody k některým činnostem.

Hodinová dotace

5 hodin

Lektor

Mgr. Dana Svobodová

Odborný garant

APZŠ

Předpokládaný počet účastníků

20 - 30 účastníků, učitelů 1. a 2.stupně ZŠ, vychovatelů ŠD a ŠK.

Účastnický poplatek

550,-Kč
Comments