Vzdělávání‎ > ‎

Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Obsah akce - podrobný přehled témat výuky

Seminář je určen pro pedagogické pracovníky zejména 1. stupně. Téměř v každé třídě se najde dítě, které má výukové problémy - specifické poruchy učení a chování, malé soustředění, malá pozornost - ale i nadání a talent. Seminář nabízí několik praktických činností, jak zaměstnat žáka se speciálními potřebami v kolektivu třídy a zároveň mu poskytnout bezpečné prostředí (pocit neohrožení), efektivní a smysluplné učení. Seminář nabízí činnosti, které vedou zejména k získání čtenářských dovedností (číst s porozuměním), k posilování krátkodobé i dlouhodobé paměti a soustředění. Seminář nabídne cestu, jak spolupracovat s rodiči dětí se specifickou poruchou učení a chování. V našich školách se objevuje 2 - 3% žáků talentovaných a mimořádně nadaných dětí. Seminář nabízí účastníkům některé způsoby práce i s těmito žáky.

Vzdělávací cíl

Cílem semináře je zlepšení metodických a didaktických dovedností účastníků, zvýšení jejich motivace hledat iniciativně nové formy a metody práce pro žáky se speciálními potřebami, poskytnout jim praktické návody k některým činnostem.

Hodinová dotace

6 hodin

Lektor

Mgr. Jindřiška Pomikálková

Odborný garant

Mgr. Miluše Novotná

Předpokládaný počet účastníků

30 účastníků, učitelů 1. a 2.stupně ZŠ.

Účastnický poplatek

520,-Kč
Comments