Vzdělávání‎ > ‎

Hodnocení a klasifikace žáků

Obsah akce - podrobný přehled témat výuky

Obsahem semináře je problematika klasifikace a slovního hodnocení, individuální přístup k žákovi, hodnocení jako pozitivní motivace, hodnocení jako jeden z faktorů ovlivňujících kvalitu vzdělávání, problematika sebehodnocení. Seminář se věnuje formám a metodám hodnocení v souvislosti s novým školským zákonem, který zrovnoprávňuje klasifikaci a slovní hodnocení. Účastníci se seznámí se zásadami, které jsou společné pro všechny typy hodnocení a dále s postupem, jak psát slovní hodnocení. Seminář poskytuje prostor pro vytváření pravidel hodnocení a klasifikace ve školním klasifikačním řádu s ohledem na školní vzdělávací program podle RVP ZV.

Vzdělávací cíl

Zdokonalit účastníky v metodách a formách hodnocení, v praktické aplikaci zásad používání různých forem hodnocení, v praktických postupech, jak žáky pomocí hodnocení motivovat k učení.

Hodinová dotace

8 hodin

Lektor

PaedDr. Karel Tomek

Odborný garant

APZŠ

Předpokládaný počet účastníků

20 - 30 účastníků, zejména ředitelů ZŠ a jejich zástupců

Účastnický poplatek

800,-Kč
Comments