Vzdělávání‎ > ‎

Od školního vzdělávacího programu k vyučovací hodině

Obsah akce - podrobný přehled témat výuky

Seminář je zaměřen na oblast plánování ve vyučovacím procesu. Dokument ŠVP je hotov, ale co s ním, aby se stal živým organismem? Účastníci dostávají možnost vyzkoušet vytvářet tématické plány v souladu se svými školními vzdělávacími programy, zařazováním průřezových témat a rozvojem klíčových kompetencí žáků s využitím různých metod a forem práce, dovídají se možnost, jakým způsobem lze zjistit, zda vyučovací hodina byla efektivní z pohledu učitele i žáka. V návaznosti na tématické plány se účastníci dovídají možnost vytváření týdenních plánů se žákovým sebehodnocením. V rámci semináře prožijí účastníci strukturu vyučovací hodiny dle nových poznatků didaktiky a potřeb žáků.

Vzdělávací cíl

Účastníci získají informace, které povedou ke zdokonalení v dovednostech souvisejících s výchovně vzdělávacím procesem, např. v umění plánovat a evaluovat efektivitu své práce, vynaložené energie a času v každodenní činnosti.

Hodinová dotace

6 hodin

Lektor

Mgr. Jaroslav Štercl , Mgr.Jitka Jarníková

Odborný garant

APZŠ

Předpokládaný počet účastníků

20 - 30 účastníků, zejména vychovatelů školní družiny, školních klubů, pracovníci zájmových organizací a institucí

Účastnický poplatek

700,- Kč

Comments