Vzdělávání‎ > ‎

Projektové vyučování a tvorba projektů

Obsah akce - podrobný přehled témat výuky

Metodami a postupy, jak tématicky propojit jednotlivé předměty, jak vzbudit zájem žáků o tuto formu výuky a naučit je prezentovat výsledky své práce. Problematiku projektového vyučování seminář zasadí do kontextu rámcového a školního vzdělávacího programu. Účastníci semináře si také prakticky ověří tvorbu ukázkového školního, ročníkového a mezipředmětového projektu.

Obsahem semináře je problematika tvorby projektů ve výuce na ZŠ. Účastníci se seznámí s Vzdělávací cíl: Zvládnout praktické použití metody a techniky projektového vyučování. Naučit samostatně připravit vyučovací projekt v praxi.

Vzdělávací cíl

Zvládnout praktické použití metody a techniky projektového vyučování. Naučit samostatně připravit vyučovací projekt v praxi.

Hodinová dotace

8 hodin

Lektor

Mgr. Dana Svobodová , Mgr. Jaroslav Štercl

Odborný garant

APZŠ

Předpokládaný počet účastníků

25 - 30 účastníků, učitelů, vychovatelů ŠD, ŠK základních škol a víceletých gymnázií

Účastnický poplatek

700,-Kč
Comments