Vzdělávání‎ > ‎

Školní družina a školní klub ve školním vzdělávacím programu

Obsah akce - podrobný přehled témat výuky

Seminář je zaměřen na oblast zájmového vzdělávání (školní družiny a školní klub) na základních školách a nižším stupni víceletých gymnázií. Účastníci semináře dostávají možnost posoudit a porovnat školní vzdělávací program z hlediska zájmového vzdělávání. Pracují na několika možnostech vytváření (strategii) "svého" školního vzdělávacího programu založeného na rozvoji klíčových kompetencí žáka a možnosti využití jednoho či více průřezových témat. Získávají dovednost vytvářet projekty se zaměřením na volnočasové aktivity žáků.

Vzdělávací cíl

Zdokonalit účastníky v dovednostech souvisejících s volnočasovými aktivitami žáků v oblasti zájmového vzdělávání, vedoucími k individuálnímu rozvoji dovedností a schopností žáků s ohledem na jejich výchovně vzdělávací potřeby a zájmy.

Hodinová dotace

6 hodin

Lektor

Mgr. Dana Svobodová, (Alena Frančíková)

Odborný garant

APZŠ

Předpokládaný počet účastníků

20 - 30 účastníků, zejména vychovatelů školní družiny, školních klubů, pracovníci zájmových organizací a institucí

Účastnický poplatek

700,-Kč
Comments