Vzdělávání‎ > ‎

ŠVP ZV v praxi na málotřídních školách

Obsah akce - podrobný přehled témat výuky

Beseda nad vytvořenými ŠVP na školách účastníků - přinesou se je.

Od ŠVP k hodině - zaměřeno pro praxi

Tvorba tématických plánů

Závěrečná diskuse

Seminář je zaměřen na zavádění ŠVP ZV do praxe na málotřídních školách a výměnu zkušeností..

Půjde zejména o plnění průřezových témat a klíčových kompetencí v jednotlivých ročnících.

Obsahem semináře bude tvorba tématických plánů pro předměty na 1.st. ZŠ a postup uplatňování ŠVP ve vyučovací hodině.

Naší ambicí je vytvořit základy vzájemné metodické pomoci mezi málotřídními školami - tématická setkávání.

Vzdělávací cíl

Praktické využití vytvořeného ŠVP ve vyučovacím procesu-. Plnění klíčových kompetencí v jednotlivých ročnících málotřídních škol a průřezových témat.. Tvorba tématických plánů, a jejich využití .

Hodinová dotace

6 hodin

Lektor

Mgr. Jiřina Palkovičová, Mgr.Vasta Potužáková, Mgr.Věra Dubcová

Odborný garant

APZŠ

Předpokládaný počet účastníků

Ředitelé a učitelé málotřídních a neúplných ZŠ. 20-25 účastníků

Účastnický poplatek

550,-Kč
Comments