Úvod

Asociace pedagogů základního školství České republiky (APZŠ ČR) je nezávislá, demokratická, profesně zájmová organizace, která sdružuje pedagogické pracovníky z oblasti základního školství. Jejím posláním je umožnit pedagogům z praxe ovlivňovat školskou politiku státu, krajů a obcí, vyjadřovat se ke všem odborným problémům své profese, výchovy a vzdělávání, organizovat akce zaměřené na jejich odborný růst v procesu dalšího vzdělávání. Asociace pedagogů základního školství České republiky je samostatným právním subjektem.

 

Asociace pedagogů základního školství České republiky o. p. s., dále jen „APZŠ ČR, o. p. s.“, vznikla transformací Asociace pedagogů základního školství České republiky o. s. k datu
27. března 2014 zapsáním do rejstříku obecně prospěšných společností Usnesením městského soudu v Praze č. j. O 1502-RD6/MSPH, Fj 10776/2014 ze dne 4. 2. 2014. Den zápisu je stanoven dnem nabytí právní moci, kterou je datum 27. 3. 2014. APZŠ ČR, o. p. s. oznámila změnu právní formy podle § 3 zákona č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost, a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech v Obchodním věstníku dne 23. 4. 2014 pod označením OV446402-140423.

Identifikační údaje:

Název
Asociace pedagogů základního školství České republiky, o. p. s.

IČO    
00571270

Sídlo
Pod Marjánkou 1900/2, 169 00 Praha 6 - Břevnov

Právní forma
obecně prospěšná společnost

Bankovní spojení
0164698329/0800