Spolupráce s institucemi

Zapojení a činnost členů v institucích, projektech a grantech

 • Členství v Akreditační komisi MŠMT ČR pro DVPP.
 • Komenský a my: partnerství soutěže, účast na vyhodnocení a ocenění nejlepších autorů, prací a učitelů v rámci celostátního kola soutěže.
 • UNESCO: členství v Českém výboru rady UNESCO.
 • Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu v oblasti přípravy a realizace celostátních, krajských a okresních soutěží v oboru matematika a příprava dokumentů
  a didaktických materiálů pro oblast výuky matematiky v základním vzdělávání.
 • ČMOS: účast na jednáních ČMOS pracovníků školství.
 • Česká odborná společnost pro inkluzívní vzdělávání – spolupráce.
 • APIV: účast v projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi.
 • Účast dalších členů na konferencích a seminářích k problematice školství.
 • Připomínkování materiálů NÚV Praha.