Historie

Asociace pedagogů základního školství České republiky o. p. s., dále jen „APZŠ ČR, o. p. s.“, vznikla transformací Asociace pedagogů základního školství České republiky o. s. k datu
27. března 2014 zapsáním do rejstříku obecně prospěšných společností Usnesením městského soudu v Praze č. j. O 1502-RD6/MSPH, Fj 10776/2014 ze dne 4. 2. 2014. Den zápisu je stanoven dnem nabytí právní moci, kterou je datum 27. 3. 2014. APZŠ ČR, o. p. s. oznámila změnu právní formy podle § 3 zákona č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost, a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech v Obchodním věstníku dne 23. 4. 2014 pod označením OV446402-140423.