Orgány APZŠ

Orgány společnosti pracovaly v roce 2017 v tomto složení:

 

a)      Zakladatel společnosti:

Josef Vondráček

 

b)     Ředitel společnosti (statutární orgán):

Mgr. Jaroslav Štercl, pedagog

Ředitel společnosti ustanovil svůj poradní orgán, Republikovou radu APZŠ ČR,
o. p. s.

 

c)      Správní rada:

Josef Vondráček, pedagog v. v., předseda
 

d)     Dozorčí rada:

Mgr. Jiřina Palkovičová, přededa, vysokoškolský pedagog