Podnět pro EDU – SL 1

« zpět
12.07.2020 / 10:29

Republiková rada APZŠ ČR se domnívá, že je opravdu rychle realizovat revizi Kurikula a tyto změny podporuje. Nutné však je reálný přístup takový, který výrazně tak, jak je uvedeno ve Strategii, povede ke zjednodušení a zpřehlednění velmi podstatných dokumentů, především pak RVP a z nich vycházející ŠVP. Na realizaci tohoto nutného a dlouho odkládaného dokumentu klademe významný důraz.